MENU


Скачати презентацію Презентація досвіду роботи

Моє педагогічне кредо: "Кожен учень це особистість і в неї треба вкладати знання, уміння і частинку своєї душі”.

Моє життєве кредо: "Роби людям добро не чекаючи щоб вони тобі віддячили”.
 
Проблема над якою працюю: "Впровадження інформаційно- комунікаційних технологій в навчально - виховний процес”.
    • Основна мета яку я ставлю перед собою це:
* підвищення мотиваційного рівня до навчання на уроках, позакласних заходах з інформатики;
* навчання вчителів школи комп’ютерної грамотності, її використання під час викладання навчальних предметів.

    • Основні напрямки реалізації мети здійснюю через:

* Поєднання сучасних педагогічних технологій, сучасних завдань розбудови національної школи та можливостей комп’ютерної техніки на уроках інформатики.
* Використання комп’ютерів на уроках з різних навчальних предметів. Розробка програм та проведення занять з вчителями школи з питань опанування комп’ютерних технологій.

    • Напрямок 1. На своїх уроках намагаюся:
* підкреслити важливість використання досягнень науково-технічного процесу в сучасне життя;
* відкривати учням доступ до нетрадиційних джерел інформації;
* підвищувати ефективність самостійної роботи;
* надати нові можливості для творчості;
* знаходити і закріпити різні професійні навички;
* реалізувати принципово нові форми і методи навчання.

    Вимоги Державного стандарту освіти в Україні, освітня галузь «Інформатика»:
* формування позитивної мотивації до учбової діяльності;
* завдання, які ставляться перед учнями, повинні бути зрозумілі, доступні, інтересні, необхідні;
* правильний вибір форм і методів проведення навчально-виховного процесу;
* диференційний підхід до кожного учня;
* впровадження та систематичне використання нових інформаційних технологій навчання.

    Типи уроків інформатики та деякі форми роботи

1. Формування (засвоєння) нових знань.
• поєднання фронтальної та групової форм роботи:
* 7- 9 кл. – елементи кооперативного навчання «Зробимо разом»;
* 10 -11 кл. - «Навчаючи - вчуся».

2. Формування й удосконалення навичок та умінь.
• поєднання групової та індивідуальної форм роботи:
* 7- 9 кл. – «Олімпійські змагання»;
* 10 -11 кл. - «Пізнай себе».

3. Застосування (закріплення) знань, умінь та навичок – практичні роботи
• поєднання фронтальної та індивідуальної форм роботи, елементи рольової або ділової гри
* 7 - 9 кл. – моделювання професійної діяльності;
* 10 - 11 кл. - імітація роботи веб-студій, обчислювальних центрів, розробка освітніх презентацій, дидактичних матеріалів до інших предметів та класів).

4. Уроки систематизації й узагальнення знань: 

* 10 - 11 кл. - поєднання групової та індивідуальної роботи: рольова гра «Суд від свого імені», інтерактивні технології – диспут «Ток-шоу», робота в групах - «Ажурна пилка»;
* 7 - 9 кл. - використання рольових ігор («Вчитель», «Знайка», а при вивченні тем з пакету Microsoft Office–«Редакція», «Дизайн–фірма» ).

• Напрямок 2 «Дива в освіті творять не комп’ютери, а вчителі» Крэйг Барретт
Комп'ютер сприяє:
* модернізації освіти;
* проведенню уроку більш наочним і цікавим;
* активізації діяльності вчителя та учнів на уроці;
* здійсненню диференціації, індивідуалізації навчання;
* розвитку самостійності та творчих здібностей учнів.

• Використання комп'ютерів під час викладання інших предметів дозволяє :
* використати інформаційно - довідкові системи;
* системи штучного інтелекту;
* гіпертекстові системи;
* системи мультимедіа;
* телекомунікації;
* сприяє інтенсифікації навчального процес.

• Кроки до навчання педагогів комп'ютерної грамотності та використання на уроках:

1. Курс уроків для вчителів:
* опанування комп’ютера на рівні користувача;
* вивчення базових тем для роботи з пакетом Microsoft Office та використання існуючого навчального програмного забезпечення.

2. Індивідуальні консультації:
* комп’ютерне моделювання уроків з різних предметів (створення презентацій, тестових засобів та ін.).

3. Методична робота:
* майстер – класи, розробка та впровадження методичних рекомендацій та порад.

• Деякі мої методичні розробки для вчителів інших предметів
* "Конструювання уроків з використанням інформаційних технологій”.
* "Роль комп'ютерних технологій в освіті”.
* "Нові інформаційні технології навчання”.
* "Як підходити до проблеми використання комп'ютерної техніки на різних предметах”.
* "Психолого – педагогічні аспекти комп’ютерних ігор”.

• Кабінет інформатики-місце творчості вчителів - предметників
* уроки в початкових класах;
* уроки математики, фізики, історії, хімії, біології, «Захисту Вітчизни», трудового навчання;
* позакласні виховні заходи;
* педагогічні та методичні заходи (засідання методоб'єднань, педагогічні ради, майстер-класи, творчі звіти вчителів).

• Результативність.
* за останні рокі педагогічної роботи досяг певних результатів - 9 призерів районних олімпіад та конкурсів з інформатики;
* переможець обласного конкурсу «Вчитель року 1999 (ІІІ місце);
* переможець обласного конкурсу «Вчитель року 2009 (ІІІ місце);
* переможець районного конкурсу «Вчитель року 2014 (ІІ місце);
* 95% вчителів школи мною навчені комп’ютерної грамотності;
* більшість педагогів школи використовують комп’ютерні технології на своїх уроках!!!

https://makefuture.net/article/vybor-cvetovoj-shemy-dlja-sajta/

На даному сайті використовувались власні розробки автора та різні матеріали з Інтернету

uCoz